Center for IT-forskning, CIT, lukkede med udgangen af år 2002.

CIT blev oprettet i 1996 og lukket med udgangen af år 2002. CIT's formål var at styrke dansk it-forskning med udgangspunkt i de bedste forskningsmiljøer og i samarbejde med dansk erhvervsliv.

CIT anvendte i perioden 1996-1999 cirka 90 millioner kroner på samarbejdsprojekter. Se en beskrivelse af resultaterne fra perioden 1996-1999: CIT's 1. periode.

Efter en international evaluering foretaget i midten af 1999 blev CIT forlænget for perioden 2000 - 2002. CIT besluttede i denne periode at anvende 36 millioner kroner på udvikling af en ny type indsats - Partnerskaber.

Som en del af forliget i foråret 2002 om udmøntning af de såkaldte UMTS-midler modtog CIT 25 mill. kr. ekstra i 2002 med henblik på at udvikle det samarbejde mellem forskning og erhvervsliv, som centret havde iværksat. Disse UMTS-midler blev i efteråret 2002 udmøntet i 12 projekter.

Center for IT-forskning